Helgroa

Anjushuset er hus i Helgeroa, Larvik kommune. Husets alder er ikke fastslått med sikkerhet, men det er fra 1600-tallet og det blev fredet i 1923. Første eier var skipper Hans Andersen som i 1664 var en av tolv voksne innbyggere i Helgeroa. Huset har trolig vært benyttet som gjestgiveri.