linomal
linomal
linomal

Linomal

Kortreist kvalitetsmaling fra Nordmøre. Vi produserer linoljemaling selv helt fra grunnen.

Linoljemaling har vært i bruk helt tilbake til 1600-tallet, og tillagingen ble regnet som et svært viktig håndverk. Nå er man etter hvert blitt oppmerksom på fordelene med linoljemalingen igjen, både av omsyn til miljø og de gode konserverende og beskyttende egenskapene ekte linoljemaling har.

Påføring og bruk

Denne malingen er mer tyntflytende enn moderne maling, fordi den ikke inneholder konsistens-regulering av typen tixotroper. Det er en positiv egenskap, fordi malingen holder seg flytende til den har trekt skikkelig inn i underlaget. Dette er viktig, langtidsbeskyttelsen må ligge inni trevirket! Påføring av linoljemaling krever visse forholdsregler:

1) Bruk rund pensel.
2) Stryk tynne strøk.
3) Malingen skal arbeides godt inn i underlaget.

Det betyr kraftige strøk, frem og tilbake, og gjerne på tvers, for god og jevn fordeling av malingen. Avslutt med lange strøk. Overflaten skal ha jevnest mulig dekking for hvert strøk. På nytt høvlet material av furu og på tidligere malte flater, kan det være aktuelt å vaske med salmiakk før påføring, for å avfette overflaten og åpne porene i treverket, og dermed gi bedre vedheft. Søk faglige råd ved restaureringsprosjekt.

Linomal selges kun i butikken, trenger du få den tilsendt ta kontakt med Møretyri.

linomal
møretyri

Bruksområder

  • Gammelt og nytt høvlet og uhøvlet treverk
  • Utenpå de fleste malingstyper
  • Stål- og aluminiumstak
  • Takstein
  • Mur
  • Traktorredskaper
  • …og mye mer

Forbruk 8-12 m2 pr. Liter, avhengig av underlaget.