Vi forhandler Kalkmaling fra Målarkalk AB

Vi er sertifisert forhandler av kalkprodukter fra Målarkalk AB. For å spare tid og transport for våre kunder fargesetter vi kalkmalingen i vår butikk på Vålerenga i Oslo. I tillegg til fargsetting kan vi også nyansere frem ønskede farger.

Produktene er ventet inn på vårt lager i midetn av april 2018.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Luftkalkbruk CL90 | K1:3

Luftkalkbruk CL90 | K1:3 är ett färdigblandat lufthärdande kalkbruk framställt av en mycket ren släckt kalk (över 90 % kalciumhydroxid) och blandas med välgraderad kvartssand.

Standardprodukter
• Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-4 mm
• Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-1 mm

Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3


Kulekalkbruk K1:3 är ett lufthärdande kalkbruk tillverkad av våtsläckt och vällagrad Kulekalk, kalkvatten och välgraderad sand.
Kalkbruket levereras fuktigt och är på så sätt helt lagringstabilt. Förvara de förslutna säckarna i ett frostfritt utrymme och plocka fram dem igen om fem eller tio år. Så länge inte luften tillåts komma i kontakt med bruket så härdar det nämligen inte!

Standardprodukter
• Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3 | 0-0,3 mm
• Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3 | 0-1 mm
• Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3 | 0-2 mm
• Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3 | 0-4 mm

Målarkalk Offerputs

Offerputsen består av en speciell putsbas med Saint-Astier NHL-kalk som bindemedel och en ballast av Thermosilit vilket är en expanderad vulkanisk sand. Den har en vit färg och får för funktionen ej målas men kan vid behov genomfärgas med traditionella kulörpigment.

Skador orsakade av vattenlösliga salter är idag ett vanligt problem i gamla valv och murverk. Problemen uppstår då vi värmer upp utrymmen där vi tidigare haft källarklimat med låg temperatur och hög luftfuktighet. Transport av vatten i murverket sker kapillärt och vattnet löser salter (osintrade) som finns i de tegelstenar som är dåligt brända.
Vattnet letar sig mot de ytor/rum som är varma och när det sedan förångas så återkristalliseras salterna med stor sprängkraft och förstör teglet och eventuella ytskikt.

Problemen kan förhindras om det finns möjlighet att torrlägga murverket så att inte vattnet kan sugas upp kapillärt. Dock finns många hus där detta är omöjligt t ex i Gamla Stan i Stockholm. Man får istället rikta in sig på att applicera ytskikt som hjälper till att bevara bakomvarande murverk och tillåter att utrymmena fortsättningsvis kan vara uppvärmda och kan användas som förråd, samlingslokaler, restauranger eller dylikt.

Hyllingegårdens Finputs | K1:1

Finputs är en helt kalkbaserad, genomfärgad ytputs som ger ett lite flammigt, naturligt och vackert utseende på de flesta av de vanligare underlagen på invändiga väggar. Lösningen är anpassad för invändiga väggar av gips och liknande underlag.
Finputs finns i två grovlekar och i över 100 standardkulörer. Kan även fås pigmenterad efter önskemål.
Hyllingegårdens Finputs innehåller endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk, finkornig kvartssand och kalkvatten.

Vid behandling på organiska eller andra dåligt sugande underlag skall ALLTID grundspackling med Finputs Grund / LIP Multi ske enligt ordinarie anvisningar innan Finputsen appliceras.

Standardprodukter
• Finputs | K1:1 | 0-0,3 mm
• Finputs | K1:1 | 0-1 mm

Hyllingegårdens Kulekalk

Hyllingegårdens Kulekalk är en våtsläckt och vällagrad kalkpasta, helt fri från tillsatser. Den blandas med vatten till Kalkmjölk (Traditionell kalkfärg) för avfärgning av kalkputs.

Hyllingegårdens Kulekalk är en produkt med anor mycket långt bak i tiden. Namnet kommer utav danskans «kule», alltså en grav i marken. Vår Kulekalk är en av mycket få alternativ när man vill använda denna typ av traditionellt framställd kalk.

Vi tillverkar fortfarande efter de gamla principer som Kulekalken framställts efter i hundratals år.

Hyllingegårdens Kalkmjölk

Kalkmjölk eller Traditionell kalkfärg som den också kallas är tillredd på våtsläckt vällagrad Kulekalk, Kalkvatten samt i förekommande fall kalk- och ljusäkta pigment enligt RAÄ:s rekommendationer.

Hyllingegårdens Sandkalk

Sandkalk används såväl ute som inne för avfärgning på puts av kalkbruk och hydrauliskt kalkbruk. Den kan också användas som grundning på svåra/utsatta underlag innan traditionell kalkning.
Sandkalk är en helt kalkbaserad produkt innehållande endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk och välgraderad kvartssand. Sandkalk innehåller inte några filmbildande tillsatser utan endast är tillverkad av diffusionsöppna naturmaterial som tillåter fasaden att andas.
Sandkalk har i sitt grundutförande en varmvit, lätt beige ton men kan även levereras pigmenterad i över 100 olika standardkulörer. Den ger en matt lite flammig och levande yta med en fin struktur.

Hyllingegårdens Kalkfärg Special

Kalkfärg Special är en diffusionsöppen kulturkalkfärg som ger en lite flammig levande yta. Den har vit dolomit som fyllnadsmedel och innehåller kalk som bindemedel. Kalkfärg Special har inga filmbildande tillsatser och dess egenskaper gör att den kan användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämras.

Kalkfärgens fördelar gentemot andra produkter på marknaden är främst dess oerhört höga förmåga att släppa ut fukt, både i ångform och i vätskefas. Detta innebär i klartext att en kalkfärg aldrig kan orsaka skador av instängd fukt i väggen, alltså ingen mögel, frostsprängd puts osv. Att den släpper igenom vatten så lätt innebär ju då också att den snabbt blir fuktig vid nederbörd, detta i sin tur bidrar till det levande och skiftande utseende som en kalkmålad yta har.

Hyllingegårdens Kalkfärg V

Kalkfärg V är en diffusionsöppen kalkbaserad fasadfärg som ger en lite flammig levande yta. Den har vit dolomit som fyllnadsmedel och innehåller kalk som bindemedel. Kalkfärg V har inga filmbildande tillsatser och dess egenskaper gör att den kan användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämras.

Kalkfärgens fördelar gentemot andra produkter på marknaden är främst dess oerhört höga förmåga att släppa ut fukt, både i ångform och i vätskefas. Detta innebär i klartext att en kalkfärg aldrig kan orsaka skador av instängd fukt i väggen, alltså ingen mögel, frostsprängd puts osv. Att den släpper igenom vatten så lätt innebär ju då också att den snabbt blir fuktig vid nederbörd, detta i sin tur bidrar till det levande och skiftande utseende som en kalkmålad yta har.

Plassholder

Finputs Grund / LIP Multi

Används som grundbehandling innan slutbehandling sker med Hyllingegårdens Finputs | K1:1.

Kalkbruk
Ingen grundning behövs på kalkbruk – se produktblad.

Gipsskivor
Skarvspacklas med LIP Multi och i samband med detta fäster man lämplig skarvremsa godkänd för bruk på gipsskivor i den fuktiga fixen.

Skarvspacklingen tillåts hårdna innan ett tunt men väl täckande skikt av LIP Multi appliceras med bredspackel eller stålskånska över hela ytan. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort.

Lättbetong eller betongelement
Behandlas med primer av typen LIP Primer 54 och vatten i blandningsförhållande 1:3 enligt ordinarie anvisning för produkten.

Ytorna armeras med armeringsväv av lämplig typ som fästs mot underlaget genom att tryckas fast i fuktig tandspacklad Lip Multi Kakelfix eller i lämpligt lim. Arbeta noggrant och systematiskt så att full vidhäftning mot underlaget uppnås och luftbubblor och veck undviks.

Ett dygn efter att väven monterats bredspacklas hela ytan med Lip Multi Kakelfix i ett tunt väl täckande skikt. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort, var försiktig så att inte underliggande väv friläggs eller på annat sätt skadas.

Målade och/eller tapetserade ytor
All lös färg eller lös tapet måste avlägsnas innan behandlingen kan utföras. Efter avslutad rengöring appliceras LIP Multi i ett tunt men väl täckande skikt och flera spacklingar kan krävas för att fylla ut eventuella ojämnheter i underlaget.