Vi har i dag noen få forhandler men søker flere. Er det noen som ønsker å selge Wibo Linoljemaling så ta kontakt med Miljømal AS / Johnny på tlf: 91 39 32 00

Hedmarken – Hamar

Villa Bergfall Bygningsvern og Tradisjoner (Butikk Hamar)
Hele sortimentet WIBO Linoljemaling
Blander farger etter NCS koder og fargeprøver på eget verksted
Åpent etter avtale.
Adresse: Sverdrupsgate 1, 2317 Hamar
Tlf: 924 99100 eller 936 65561
Mail: kontakt@gamletrehus.no
Web/Blogg: www.villabergfall.com

Håndverker og Butikk Aust og Vest Agder

MALERBUA FARSUND
Øyvollveien 18
4550 Farsund
Tlf: 38390263
Mobil: 41506846
E-mail: malerbu@online.no
www.malerbu-farsund.no
Åpnings tider.
Mandag til fredag 08:00 til 17:00
Torsdag 08:00 til 18:00
Lørdag 09:00 til 15:00

Malerbua i Farsund leverer Wibo Linoljemaling til hele distriktet.

fargedesign_1

Stavanger

FARGEDESIGN
Jeg ønsker å bidra til en mer miljøvennlig hverdag og derfor har jeg begynt å selge maling og trebehandling helt uten farlige kjemikalier og mikroplast.
Åpent etter avtale.
Tlf. 932 86 514
Mail: post@fargedesign.no
www.fargedesign.no
@fargedesign
Støperigata 30, Stavanger

Vi betjener kunder i sør-øst norge.
Snakk med oss om ditt prosjekt.

Tlf: 477 84 638
Nesveien 287, 3158 Andebu

www.sekel.no
post@sekel.no

Åpent hverdager fra 08-16 (09-15)