Innvendig grunning til panel

Innvendig linoljegrunning fra Wibo.

Leveres i 1, 3 og 5 liter.

Kan leveres i de fleste farger.

Benyttes kun på ubehandlet panel og treverk.

Dekker ca. 15 m2 per liter maling.

Sikkerhetsdatablad:

Linoljemaling grunning innvendig

 

For betsilling og mer informasjon, ta kontakt:

Telefon: 99 48 22 44

E-post: post@miljomal.as