Vern gjennom Bruk

kr 450,00

Boka – VERN gjennom BRUK

Eiere av fredete og verneverdige bygg i landet og dere som ønsker å redde et gammelt hus, dette er boken for dere!

Selges kun i butikk!

Tomt på lager

Beskrivelse

Vern gjennom Bruk av Else Sprossa Rønnevig

Riksantikvar Hanna Geiran sier blant annet dette i boken Vern gjennom Bruk:

«Elses arbeid og engasjement for kulturarven er velkjent. På ulike måter har Else vist at det går an å gjenbruke gamle hus og at de er vakre, viktige og brukandes. Snøringsmoen, Bjørkheimsstølen og Hesthagen har vært viktige prosjekter for å synliggjøre kulturarven, men også håndverkstradisjoner og immatriell kulturarv. Mange, også vi i kulturminnevernet, har latt oss inspirere av Elses, eller Sprossas, prosjekter, bøker og kurs».

 

Boken vil handle om restaureringen av den fredete husmannsplassen Hesthagen i Ringsaker, oppført i 1805, men også om andre fredete anlegg i landet. Jeg ønsker å inspirere til vern av bygningsarven og å skape en nasjonal debatt, ved å vise muligheter og avdekke svakheter i systemet.

Situasjonen er kritisk for bygningsvernet i Norge. Gapet mellom oppgaver og ressurser er enorm. Vi trenger fagstillinger og lærlingeplasser. Uten arbeidsplasser for tradisjonshåndverkere og rekrutering til de små og verneverdige fagene taper vi kampen mot forfallet.

Jeg ønsker å hedre husmennene, men også å vise hvor vakkert dette kan bli. VERN gjennom BRUK.

Else Sprossa Rønnevig

Boken gir deg kunnskap om:

Fargehistorien i Hesthagens stuehus – Vedlikehold og restaurering av vinduer – Linoljemaling og komposisjonsmaling – Rapping av stuehusfasader – Lære å lage takrenner av tre – Rekonstruksjon og etablering av nytte- og prydhagen + planteliste.

Den gamle hagen var helt forsvunnet. Vi skulle nå lære å se etter spor i jord, finne tilbake til hvordan hagen hadde vært og analysere den. Et kapittel er om Husmannskost og hva det er. Resultat av dispensasjonene blir også belyst. Reparasjon eller utskifting blir diskutert. Forebyggende brannvern i verneverdige og fredete bygninger.

Valg av håndverker. Tips til tilstandsrapporten. Informasjon om flere typer dugnader. Søke om tilskudd.

FREDET – en forening for eiere av fredet eiendom – her blir du kjent med den. Har du et eller flere fredete bygninger kan du her enkelt melde deg inn som medlem.

De fredete bygningene er en viktig del av Norges kulturarv og identitet. Det er mer enn 5000 fredete hus i Norge. De fleste av dem er i privat eie, og disse eierne har mer enn to fredete bygg hver i snitt.