Miljømal as leverer linoljemaling til Fossesholm Herregård Vestfossen

Malings prosjektet på Fossesholm Herregård startet sommeren 2012 med det Oker fargede huset fortsatte i 2013 med fremsiden av hovedhuset, låven malt 2014. malinger som er benyttet, Wibo Linoljemaling Mellomstrøk og Wiboline, låven mellomstrøk og Vederø. (Verderø er en linolje forsterket Slammaling matt fabrikat Wibo) Den ansvarlige for malearbeidet på Herregården er John Skistad