bruk av gammel låve

Ny bruk av gammel låve

Ny bruk av gammel låve 1. august 2023 av Lys i gamle hus Vi har et landbruk i endring. De gamle driftsbygningene, med låver og andre uthus, blir stående tomme og ute av bruk. I følge Riksantikvaren er uthus av de kulturminnene vi mister flest av hvert år. Gårder, dyr på beite, dyrket mark og…