Pigment – er et materiale som endrer farge sammensetningen av den reflekterende lys som en følge av selektiv fargeabsorbering således visse materialer absorberer visse bølgelengder av lys. Denne fysiske prosess skiller seg fra eksempel fluorescens, fosforescens, og andre former for luminescens, når materialet i seg selv ikke genererer noe lys.

Pigment er tilgjengelig i ulike former og sammensetninger nesten overalt på jorden. Biologiske pigmenter er de som finnes i menneske- og dyrekroppen, og mineralske pigmenter finnes i forskjellige sammensetninger i jorden.

Pigmentene som Färgbygge har i sitt sortiment er jord-, oxid-, mineralske, og plantepigmenter.

Jord pigment består av forskjellige jordtyper, som ved oppslamming i vann, tørking og oppmalning till fint pulver kan brukes som fargepigment. De mest vanlige farger bland jordpigment er gul og brun. Ved å varme opp pigmentet får de en rødaktig karakter.

Oksid pigment fremstilles ved hjelp av kjemiske reaksjoner med forskjellige metalloksider og mineraler. Resultatet blir mer intensive farger enn som finnes i ren naturen, eksempler på slike er blå og fiolett.

Plant pigment kommer fra planteriket. Moser, røtter og blader er eksempler på planter som kokes ur till en fargestoff-bad. Pigmentene er bundet i et salt for å få sin pulverform. Plant pigment gir en mer strålende karakter mot andre pigmenter.